Kategorie

Producenci

Regulamin sklepu internetowego www.RobotkowyRaj.pl

Informacje ogólne

Sklep internetowy, działający pod adresem www.robotkowyraj.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę GRZEGORZ ZWOLAŃSKI ZWOLKOM - Grzegorz Zwolański z siedzibą w Warszawie, ul. Surowieckiego 4, 02- 785 Warszawa, NIP: 951-113-98-09, REGON: 011316849, , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dane kontaktowe

Siedziba: ul. Surowieckiego 4, 02- 785 Warszawa.

Adres strony internetowej: www.robotkowyraj.pl

Adres e-mail: sklep@robotkowyraj.pl

Telefony: +48 (22) 644 66 41

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

Usługa polega na udostępnieniu możliwości korzystania ze sklepu internetowego oraz założenia i utrzymania konta. Usługodawcą jest właściciel sklepu, o którym mowa w części „Informacje ogólne”. Usługobiorcą może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ustawa przyznaje zdolność prawną.
Założenie konta poprzedzone jest rejestracją. Rejestracja jest dobrowolna.
W celu dokonania rejestracji konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie
http://www.robotkowyraj.pl/logowanie?back=my-account po podaniu swojego adresu e-mail oraz klikniecie „Zarejestruj się”.
Pomyślne zakończenie rejestracji stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Usługobiorca może w dowolnym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącym 14 dni w przypadku gdy:
a. sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
b. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

c. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta
d. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
e. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

Warunki techniczne korzystania ze sklepu

W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Usługobiorca powinien posiadać:
a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
b. Włączoną obsługę Java Script,
c. Aktywny adres e-mail

Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przehcowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują sie w http://www.robotkowyraj.pl/content/2-jak-wylaczyc-ciasteczka

Pod pojęciem Cookies rozumie się niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

Zamieszczone na stronach sklepu zdjęcia sprzedawanych produktów odzwierciedlają rzeczywisty wygląd produktów. Usługodawca informuje, iż mogą zachodzić różnice w kolorach pomiędzy zdjęciem produktu a rzeczywistym produktem wynikające z indywidualnych ustawień monitora Usługobiorcy.

Oferta produktowa

Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w witrynie internetowej www.robotkowyraj.pl.

Informacje na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

W przypadku braku towaru w magazynie termin dostarczenia przesyłki może się wydłużyć, o czym klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, po złożeniu zamówienia. Klient podejmuje wtedy decyzje o sposobie realizacji takiego zamówienia: częściowej realizacji, wydłużeniu czasu oczekiwania bądź anulowania całości zamówienia

Tryb zawarcia umowy

Zamówienia przyjmowane są:

 • poprzez stronę internetową www.robotkowyraj.pl - całodobowo

  Każde zamówienie będzie potwierdzone elektronicznie, a w szczególnych przypadkach telefonicznie

  Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - natychmiast po złożeniu zamówienia,

 • w przypadku zamówień płatnych przelewem – natychmiast po złożeniu zamówienia, zaś wysyłka towaru następuje natychmiast po tym, jak na wskazanym koncie Firmy zostanie zaksięgowana kwota należności za zamówiony towar.

  .

  Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania przesyłki do wysyłki oraz czas dostawy. Informujemy, iż zwykle czas realizacji zamówienia nie przekracza 5 dni roboczych. Obsługa Sklepu dokłada starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie. Termin realizacji zamówienia nie przekroczy 30 dni.

   

  Wysyłka, koszty, formy płatności

  Na całkowity koszt przesyłki składa się wartość zamówionych produktów oraz opłata za dostarczenie paczki.

  W wypadku zamówień nietypowych czas realizacji może się wydłużyć. W każdym takim wypadku Klienci informowani są telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

  Paczki mogą zostać wysłane za pośrednictwem:

 • Poczty Polskiej

  Paczki można także odebrać osobiście w sklepie firmowym przy ul. Surowieckiego 4, 02- 785 Warszawa

  Koszty wysyłki towarów wynoszą:

  Poczta Polska

 • Płatność przelewem

  • Polecony ekonomiczny – 12 zł

  • Polecony priorytetowy – 15,50 zł

 • Płatność przy odbiorze (tzw. Pobraniowy)

  • Polecony ekonomiczny – 13 zł

  • Polecony priorytetowy – 17 zł

maksymalna waga paczki jaką przesyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej to 5 kg

W przypadku płatności przelewem należność powinna zostać wpłacona na konto o nr:

91 1140 2004 0000 3002 5003 7371 na firmę:

GRZEGORZ ZWOLAŃSKI ZWOLKOM - Grzegorz Zwolański, ul. Surowieckiego 4, 02- 785 Warszawa.

Istnieje także możliwość osobistego odbioru towarów w sklepie firmowym w Warszawie przy ul. Surowieckiego 4.

Klient ma obowiązek odebrania przesyłki wysłanej na wskazany przez niego adres. Klient ma obowiązek zadbania, aby w terminie realizacji zamówienia pod wskazanym adresem była obecna osoba, upoważniona do odbioru przesyłki.  

.

Reklamacje, gwarancje i zwroty

Reklamacje dotyczące towaru jak i świadczenia usług drogą elektroniczną można zgłaszać pod adresem e-mail: sklep@robotkowyraj.pl.

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. W takim przypadku towar musi być przesłany na adres ul Surowieckiego 4, 02-785 Warszawa

Koszty przesyłki zwrotnej w całości ponosi Klient. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży zwrotowi podlegają również koszty przesyłki pierwotnej.

Klient może złożyć oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy wg następującego wzoru: „......................., dn............. 20.... r. (imię, nazwisko i adres konsumenta) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, Oświadczam, że zgodnie przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy .............................. nr. ................ zawartej dnia...............................Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie:...............................) na konto nr........................ Zwracam, w stanie niezmienionym ............... otrzymany dnia ..................... podpis konsumenta”.

Dane osobowe klienta

Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz w celu realizacji umowy sprzedaży. Dane te mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności, operatorom pocztowym w celu nadania przesyłki. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania ich wykorzystywania

 

Postanowienie końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Kliencie zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.